Rejestracja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zbiorze danych osobowych o nazwie "Doradcy zawodowi", powstałego w wyniku realizacji projektu "Opracowanie i udostępnienie spójnego pakietu narzędzi diagnostycznych i materiałów dydaktycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przyjmuję do wiadomości, że:
  1. administratorem zbioru danych będzie Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, tekst jednolity Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz.926, z późn. zm.),
  2. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zweryfikowania, czy spełniam wymóg grupy docelowej, ograniczający dostęp do narzędzi dla osób zajmujących się doradztwem zawodowym w ramach projektu "Opracowanie i udostępnienie spójnego pakietu narzędzi diagnostycznych i materiałów dydaktycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
  3. podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Logowanie

» rejestracja » przypomnij hasło
» drukuj
» dodaj do

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje na temat nowości w portalu dodaj swój adres e-mail do naszej bazy.
Doradca Zawodowy