Zespół projektowy

Koordynator Projektu – pełni funkcję zarządczą i  kieruje pracą Biura projektu

mgr Wojciech Huszlak

 

Zespół ds. tworzenia narzędzi – zespół przygotowuje koncepcję narzędzi, opracowuje pytania kwestionariuszowe, testowe, klucze do narzędzi, a następnie interpretuje wyniki uzyskane w badaniach nowopowstałym narzędziem.

Koordynator merytoryczny

dr hab. Ewa Wysocka

 Moduł A

1. Twórcy kwestionariusza nastawień interpersonalnych, intrapersonalnych i nastawień wobec świata


mgr Joanna Góźdź  - dla uczniów szkół podstawowych klasy 1-3

dr Joanna Aksman – dla uczniów szkół podstawowych klasy 4-6

dr Bartłomiej Gołek – dla uczniów gimnazjów

dr hab. Ewa Wysocka – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

2. Twórcy skali postaw twórczych versus odtwórczych


prof. dr hab. Katarzyna Krasoń, mgr Michał Meiser - dla uczniów szkół podstawowych klasy 1-3

dr Agnieszka Guzik, dr Patrycja Huget  – dla uczniów szkół podstawowych klasy 4-6

dr Agnieszka Guzik, dr Patrycja Huget  – dla uczniów gimnazjów

dr Andrzej Mirski – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Moduł B

1. Twórcy testu "Barwy Preferencji Zawodowych"


mgr Anna Weyssenhoff 

mgr Ewa Kruk-Krymula

mgr Jacek Biłko

dr Marian Piekarski

2. Twórcy kwestionariusza radzenia sobie w sytuacjach trudnych/sytuacjach niezgody


mgr Iwona Cichecka  – Jusińska, mgr Krystyna Pławska - dla uczniów szkół podstawowych klasy 1-3

dr Szymon Czapliński  – dla uczniów szkół podstawowych klasy 4-6

prof. dr hab. Danuta Borecka Biernat  – dla uczniów gimnazjów

dr Andrzej Mirski – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 

Zespół Badawczy realizuje zadania związane z przeprowadzaniem badań, opracowywaniem statystycznym wyników uzyskanych w badaniach oraz analizą i interpretacją danych dla wszystkich 4 etapów kształcenia: szkoła podstawowa klasy 1-3 i 4-6, gimnazjum oraz liceum.

Koordynator ds. badań

dr Jolanta Pułka

 Członkowie Zespołu Badawczego

dr Barbara Ostafińska – Molik

dr Szymon Czapliński

 

Zespół ds. materiałów metodycznych i informacyjnych – realizuje zadania związane z przygotowaniem poradników dla dzieci i młodzieży (dla czterech grup wiekowych) oraz dla rodziców, a także poradników dla doradców zawodowych, wychowawców i nauczycieli prowadzących zajęcia z preorientacji zawodowej z dziećmi i młodzieżą (także w podziale na cztery grupy wiekowe). Zespół ten przygotowuje także niezbędnik (zestaw ćwiczeń i scenariuszy zajęć) służący pedagogom prowadzącym zajęcia z podejmowanej w projekcie tematyki szczególnie na „zielonych szkołach”. Zadaniem tego zespołu jest także opracowanie materiałów do realizacji dziesięciu filmów dydaktycznych przedstawionych w dwóch modułach. Moduł A (pięć filmów) ma służyć dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom, moduł B (także pięć filmów) przeznaczony jest dla doradców zawodowych, pedagogów zajmujących się zainteresowaniami zawodowymi dzieci i młodzieży.

Koordynator ds. metodycznych i informacyjnych

dr Joanna Aksman

1. Twórcy poradników


mgr Anna Weyssenhoff  „Od zabawy do zawodu” Poradnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

mgr Ewa Kruk-Krymula  „Orientacja zawodowa” Poradnik dla doradców zawodowych, nauczycieli i pedagogów szkolnych. Szkoła podstawowa. Klasy IV – VI.

mgr Jacek Biłko  „Wybór zawodu” Poradnik dla doradców zawodowych, nauczycieli i pedagogów szkolnych. Gimnazjum

dr Marian Piekarski  „Wybór zawodu” Poradnik dla doradców zawodowych, nauczycieli i pedagogów szkolnych. Szkoła ponadgimnazjalna

2. Twórcy Niezbędnika


Część 1

mgr Anna Weyssenhoff  „Orientacja zawodowa w grach i zabawach” Niezbędnik. Materiały na „zieloną szkołę” dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Część 2

mgr Ewa Kruk-Krymula  „Wybieram zawód” Niezbędnik zawierający materiały ćwiczeniowe dla klas IV-VI szkoły podstawowej

 Część 3

mgr Jacek Biłko  „Wybieram zawód” Niezbędnik  - materiały metodyczne na „Zieloną szkołę” dla doradców zawodowych, nauczycieli i pedagogów szkolnych Gimnazjum

 Część 4

dr Marian Piekarski  „Wybieram zawód” Niezbędnik  - materiały metodyczne na „Zieloną szkołę” dla doradców zawodowych, nauczycieli i pedagogów szkolnych  Szkoła ponadgimnazjalna

3. Twórcy filmów


Autorzy scenariuszy

mgr Anna Weyssenhoff 

mgr Ewa Kruk-Krymula

mgr Jacek Biłko

dr Marian Piekarski

Pomysł i realizacja

Pracownicy Studia Telewizyjnego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego pod kierownictwem red. red. Anny Cieślak i Jacka Przybylskiego

Producent - Jacek Przybylski

Scenariusz i reżyseria - Anna Cieślak

Współpraca - Magdalena Oleszkowicz, Tadeusz Gałka

Zdjęcia - Marian Przybylski, Maciej Stoczewski

Współpraca operatorska - Maciej Kozyra

Dźwięk - Tadeusz Gałka

Montaż - Szymon Silczak, Wojciech Andrzejewski, Agata Szozda

Konsultacja pedagogiczna dr Joanna Aksman

 

 

 

 

« Powrót

Logowanie

» rejestracja » przypomnij hasło
» drukuj
» dodaj do

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje na temat nowości w portalu dodaj swój adres e-mail do naszej bazy.
Doradca Zawodowy