Aktualności

Poradnictwo zawodowe

Szkoła podstawowa

Oddziaływanie pedagogiczne w okresie szkoły podstawowej ma na celu:

  • zbliżenia dzieci do pracy człowieka;
  • kształtowania wiedzy o pracy;
  • formowania właściwego stosunku do pracy;
  • przybliżania do świata nauki i techniki;

Klasy I - III

W klasach 1 – 3 orientacja zawodowa dzieci obejmuje poznanie pracy w wybranych zawodach w ramach kształcenia zintegrowanego. Nauczyciele i rodzice kształtują właściwe postawy dziecka wobec pracy ludzkiej, zapoznają z różnorodnymi zawodami, szczególnie tymi z najbliższego otoczenia dziecka, zawodami rodziców i członków najbliższej rodziny.

Klasy IV - VI

Orientacja zawodowa w klasach 4 – 6 powinna wspierać rozwój zainteresowań i pasji dziecka przez doświadczenie w "tym co lubi robić". Umożliwienie dzieciom uczestnictwa w kołach zainteresowań, zajęciach pozalekcyjnych w różnych środowiskach rówieśniczych spowoduje poznanie nie tylko tego co je interesuje, co lubią robić, ale także tego co sprawia trudności i czego nie lubią.

Gimnazjum

W gimnazjum poradnictwo zawodowe powinno być prowadzone grupowo i indywidualnie. W czasie zajęć grupowych doradca zawodowy pracuje m.in. nad samopoznaniem uczniów, pokazaniem możliwości kształcenia ponadgimnazjalnego oraz poznaniem interesujących uczniów zawodów. Poradnictwo indywidualne może dotyczyć dalszej nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej, rekrutacji do kolejnych etapów kształcenia, analizy własnego potencjału czy wspierania ucznia w świadomym podejmowaniu decyzji.

Szkoła ponadgimnazjalna

Poradnictwo zawodowe w szkole ponadgimnazjalnej powinno wspierać młodzież w podejmowaniu wyborów dotyczących dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Praca grupowa i indywidualna doradcy zawodowego z młodzieżą ponadgimnazjalną może skupiać się wokół następujących tematów:

  1. Samopoznanie – zainteresowania, wartości, predyspozycje zawodowe, mocne i słabe strony
  2. Edukacja – oferta szkół i uczelni wyższych
  3. Zawody – uzupełnianie i pogłębianie wiedzy o zawodach
  4. Rynek pracy – dokumenty aplikacyjne, rekrutacja pracowników, rozmowa kwalifikacyjna, zatrudnienie, własna działalność gospodarcza

Logowanie

» rejestracja » przypomnij hasło
» drukuj
» dodaj do

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje na temat nowości w portalu dodaj swój adres e-mail do naszej bazy.
Doradca Zawodowy