Konferencja otwierająca realizację projektu

Konferencji Naukowej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Diagnoza, problemy i potrzeby doradztwa zawodowego w Polsce


Termin: 24.09.2009


Miejsce: Kampus Krakowskiej Akademii im Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Herlinga Grudzińskiego 1

Program konferencji:

9.00 – 9.45 – Rejestracja uczestników konferencji

9.45 – 10.00 – Otwarcie konferencji. Powitanie gości.
Prof. dr hab. Jerzy Malec – Rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Doc. dr Klemens Budzowski – Kanclerz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

10.00 – 10.30 – Rola i miejsce doradztwa zawodowego w systemie edukacji - Elżbieta Lęcznarowicz - III Zastępca Prezydenta ds. Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa

10.30 – 11.00 – Funkcjonowanie i strategia doradztwa zawodowego w województwie małopolskim - Przedstawiciel Małopolskiego Kuratorium Oświaty

11.00 – 11.30 – Przerwa kawowa

11.30 – 12.00 - Aktualne problemy doradztwa zawodowego w edukacji - dr Marian Piekarski

12.00 – 12.30 – Przegląd narzędzi funkcjonujących w doradztwie zawodowym – dr Andrzej Mirski 

12.30 – 13.00 – Prezentacja projektu realizowanego przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego „Opracowanie i udostępnienie spójnego pakietu narzędzi diagnostycznych i materiałów dydaktycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów” – dr Ewa Wysocka, dr Joanna Aksman, mgr Wojciech Huszlak

13.00 – 14.00 – Obiad

14.00 – 16.30 – Obrady w sekcjach tematycznych

I sekcja – Wstępna orientacja zawodowa w edukacji wczesnoszkolnej
1. Diagnoza uzdolnień specjalnych
2. Rozwijanie kompetencji (poznawczych, społecznych, komunikacyjnych)
3. Kształtowanie umiejętności życiowych

Moderatorzy: doc. dr Danuta Skulicz, dr Agnieszka Guzik, dr Joanna Aksman

II sekcja – Orientacja zawodowa w klasach IV – VI
1. Diagnoza uzdolnień ogólnych i specjalnych
2. Style uczenia się
3. Zainteresowania, pasje, hobby

Moderatorzy: dr Andrzej Mirski, dr Ewa Wysocka

III sekcja – Poradnictwo zawodowe w gimnazjum
1. Diagnoza predyspozycji i zainteresowań zawodowych
2. Badania i kształtowanie zdolności twórczych
3. Prognoza ścieżki kariery szkolnej

Moderatorzy: mgr Anna Weyssenhoff, mgr Ewa Kruk

IV sekcja – Poradnictwo zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych
1. Profile kształcenia – trafność wyboru
2. Kształtowanie kompetencji zawodowych
3. Wyobrażenia a możliwości wyboru dalszej ścieżki kształcenia

Moderatorzy: dr Marian Piekarski, dr Jolanta Pułka, mgr Jacek Biłko 

16.30 – 16.50 – Przerwa kawowa

16.50 – 17.50 – Dyskusja i wnioski

17.50 – Zakończenie konferencji

Pliki do pobrania:

« Powrót

Logowanie

» rejestracja » przypomnij hasło
» drukuj
» dodaj do

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje na temat nowości w portalu dodaj swój adres e-mail do naszej bazy.
Doradca Zawodowy