Charakterystyka projektu

Opracowanie i udostępnienie spójnego pakietu narzędzi diagnostycznych i materiałów dydaktycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów

Celem głównym projektu jest wspieranie procesu rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów poprzez opracowanie spójnego pakietu wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych i materiałów metodyczno-informacyjnych wspomagających ten proces.

Cele szczegółowe

 1. Rozwój umiejętności rozpoznawania własnych predyspozycji, uzdolnień i zainteresowań uczniów poprzez wyposażenie w pakiet narzędzi do samobadania i oceny zewnętrznej.
 2. Wzrost umiejętności poszukiwania i selekcjonowania informacji wspomagających wybór zawodu poprzez dostarczenie materiałów metodyczno-informacyjnych odbiorcom projektu.
 3. Poprawa dostępności do materiałów metodyczno-informacyjnych i narzędzi diagnostycznych dla odbiorców projektu.

Projekt skierowany jest do następujących grup odbiorców:

 • Uczniowie różnych typów szkół (szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne) oraz ich rodzice.
 • Nauczyciele, pedagodzy i doradcy zawodowi.
 • Odbiorcy instytucjonalni: instytucje oświatowe prowadzące doradztwo edukacyjno-zawodowe, szkoły i placówki oświatowe, poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

 

Opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych.

Na koncepcję pakietu narzędzi składają się dwa moduły -A i B. Moduły te zakładają stworzenie spójnych i kompleksowych narzędzi łączących w sobie różne rodzaje metod i technik badawczych oraz stworzenie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych, wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów, zawierających klasyczne wersje drukowane (papier-ołówek) i dodatkowo wzbogacone o komponent multimedialnych programów komputerowych wykorzystujących nowoczesne technologie komputerowe.

Moduł A

A. Stworzenie narzędzi diagnostycznych do samobadania - wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów - tworzone zgodnie z metodologią tworzenia narzędzi psychometrycznych (typ projektu A).

1.Kwestionariusz nastawień intrapersonalnych, interpersonalnych i nastawień wobec rzeczywistości.

2.Kwestionariusz postaw twórczych versus odtwórczych. 

D. Stworzenie materiałów metodyczno-informacyjnych do samodzielnego wykorzystania przez ucznia i jego rodziców (typ projektu D).

Moduł B

B. Stworzenie dwóch narzędzi diagnostycznych dla doradców zawodowych -wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów - tworzone zgodnie z metodologią tworzenia narzędzi psychometrycznych:

1. Test predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów.

2. Kwestionariusz do oceny strategii radzenia sobie z problemami i zadaniami życiowymi.

C. Stworzenie materiałów metodycznych - do wykorzystania przez doradcę zawodowego (lub nauczyciela) w pracy z uczniem - wspomagających proces diagnozowania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów, gwarantujących stosowanie w pracy z uczniem metod aktywizujących.

Podczas realizacji projektu powstaną:

 1. 4 wystandaryzowane narzędzia diagnostyczne do badania predyspozycji i zainteresowań uczniów różnych typów szkół, dla 4 różnych grup wiekowych (4 wersje narzędzia).
 2. 16 podręczników do korzystania z narzędzi diagnostycznych do badania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów, należących do różnych grup wiekowych.
 3. Materiały wspomagające rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów (9 poradników, 10 filmów wideo) przeznaczone dla uczniów, rodziców, doradców zawodowych (nauczycieli).
 4. Wortal internetowy jako medium zwiększające dostępność narzędzi diagnostycznych i materiałów metodyczno-informacyjnych dla różnych grup odbiorców.

Projekt przyczyni się do:

 • zwiększenia świadomości uczniów dokonujących wyboru ścieżek edukacyjnych i zawodowych,
 • lepszego przygotowania uczniów do dokonywania wyborów edukacyjnych i zawodowych,
 • wzbogacenia warsztatu pracy doradców zawodowych i nauczycieli o nowe narzędzia diagnostyczne i materiały metodyczne wspomagające proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów,
 • zwiększenia dostępności do narzędzi i materiałów metodycznych/statystyki wortalu internetowego.
« Powrót

Logowanie

» rejestracja » przypomnij hasło
» drukuj
» dodaj do

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje na temat nowości w portalu dodaj swój adres e-mail do naszej bazy.
Doradca Zawodowy