Linki

 • Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

  Strona internetowa Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia - organizacji pracodawców zrzeszonej w Konfederacji Pracodawców Polskich.
 • Fundacja Realizacji Programów Społecznych

  Strona FRPS zawiera publikacje przeznaczone zarówno dla doradców zawodowych, jak i osób planujących swoją przyszłość zawodową.
 • Pracownia Testów Psychologicznych

  Pracownia Testów Psychologicznych opracowuje testy dla doradców zawodowych i prowadzi szkolenia z tego zakresu.
 • Proga (Partner każdego doradcy zawodowego)

  Proga zajmuje się tworzeniem innowacyjnego oprogramowania komputerowego związanego z poradnictwem zawodowym i planowaniem kariery czy też samobadaniem.
 • Centrum Metodyczne ECORYS

  Centrum Metodyczne ECORYS Polska wspiera poradnictwo zawodowe i tworzy profesjonalne zaplecze merytoryczne dla doradców zawodowych oraz innych specjalistów zajmujących się usługami rynku pracy i rozwojem zasobów ludzkich.
 • Publiczne Służby Zatrudnienia

  Portal zawierający m.in. informacje na temat publicznej służby zatrudnienia, informacje o usługach rynku pracy, dane statystyczne, adresy urzędów pracy, publikacje: Rynek Pracy, raporty o usługach rynku pracy.
 • Projekt Euroguidance

  Euroguidance to projekt propagujący ideę eurodoradztwa, czyli poradnictwa edukacyjnego i zawodowego w wymiarze europejskim.
 • Europejska Sieć Euroguidance

  Euroguidance promuje mobilność, pomagając doradcom zawodowym oraz osobom indywidualnym w lepszym zrozumieniu możliwości dostępnych obywatelom Europy w UE.

 • Ogólnopolska Sieć Biur Karier (OSBK)

  Strona zawiera informacje nt. działalności Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier.
 • Ochotnicze Hufce Pracy

  Strona Ochotniczych Hufców Pracy, zawiera informacje na temat działalności w zakresie poradnictwa zawodowego dla młodzieży

« 1 2

Logowanie

» rejestracja » przypomnij hasło
» drukuj
» dodaj do

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje na temat nowości w portalu dodaj swój adres e-mail do naszej bazy.
Doradca Zawodowy