15 listopada 2010

Biblioteka doradcy zawodowego

W dziale tym prezentujemy pozycje wydawnicze i literaturę fachową związaną z tematyką orientacji, poradnictwa i doradztwa zawodowego


Biblioteka doradcy zawodowego

1. Bańka A., Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, PRINT-B, Poznań 1995.
2. Baraniak B., (red.), Współczesne problemy poradnictwa i edukacji zawodowej, IBE, Warszawa 2007.
3. Baraniak B., Edukacja w przygotowaniu człowieka do pracy zawodowej, IBE, Warszawa 2008.
4. Baraniak B., Metody badania pracy, WAiP,  Warszawa 2009.
5. Bednarczyk H., J. Figurski, M. Żurek, (red.), Pedagogika pracy. Doradztwo zawodowe, WSP ZNP, Warszawa, ITE Radom 2004.
6. Bogaj A., S.M. Kwiatkowski, (red.), Szkoła a rynek pracy, PWN, Warszawa 2006.
7. Brzozowska Wł., W. Rachalska, (red.), Doradca zawodowy w warunkach przemian gospodarczych, WSP Częstochowa 1994/95.
8. Czerwińska – Jasiewicz M., Psychologiczne problemy wyboru zawodu, UW, Warszawa 1991.
9. Fiała U., Nowe trendy w orientacji i doradztwie zawodowym w gimnazjum, eMPi2, Poznań 2009.
10. Gerlach R., (red.), Edukacja i praca Konteksty-wyzwania-antynomie, UKW, Bydgoszcz 2008.
11. Gerlach R., Kulpa-Puczyńska A., Tomaszewska-Lipiec R., (red.), Wybrane problemy pedagogiki pracy w aspekcie przygotowania do      zatrudnienia, UKW, Bydgoszcz 2008.
12. Gerlach R., (red.), Pedagogika pracy w perspektywie dyskursu o przyszłości, UKW, Bydgoszcz 2010.
13. Gerlach R., (red.), Praca człowieka w XXI wieku Konteksty-wyzwania-zagrożenia, UKW, Bydgoszcz 2008.
14. Hejnicka- Bezwińska T., Orientacje życiowe młodzieży, WSP, Bydgoszcz 1991.
15. Kania I., Jak towarzyszyć uczniowi w rozwoju społeczno-zawodowym, Difin, Warszawa 2010.
16. Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa, PWN, Warszawa 2006.
17. Kotlarski K., Wybrane podmiotowe i środowiskowe korelaty karier edukacyjnych, UMK, Toruń 2006.
18. Krawczyk L, Kulpa A, Malicka M., Orientacja zawodowa. Przewodnik nauczyciela gimnazjum i szkoły podstawowej, PWN, Warszawa – Łódź 1999.
19. Kukla D., [red], Komunikacja w doradztwie zawodowym, ITE, Radom 2008.
20. Kwiatkowski M. S., Bogaj A., Baraniak B., (red.), Pedagogika pracy, WAiP, Warszawa 2007.
21. Kwiatkowski M.S., Z. Sirojć, (red.), Edukacja dla rynku pracy. Problemy poradnictwa zawodowego, KG OHP, Warszawa 2006.
22. Kwiatkowski S. M, Symela K, Standardy kwalifikacji zawodowych. Teoria. Metodologia. Projekty, IBE, Warszawa 2001.
23. Leppert R., Z. Melosik, B. Wojtasik (red.), Młodzież wobec (nie)gościnnej przyszłości, DSE TWP, Wrocław  2005.
24. Łukasiewicz A., Sołtysińska G., Szkolny doradca zawodowy (projekt), KOWEZiU, Warszawa 2003.
25. Mądrzycki T., Osobowość jaklo system tworzący i regulujący plany, GTP, Gdańsk 1996.
26. Mondrzejewska-Smól I., Edukacyjno-zawodowe wybory gimnazjalistów, UKW, Bydgoszcz 2010.
27. Nowacki T. W., Zawodoznawstwo, ITE, Radom 1999.
28. Nowacki T.W., Korabiowska-Nowacka K., Baraniak B., Nowy słownik pedagogiki pracy, WSP TWP, Warszawa 1999.
29. Parzęcki R., K. Smela, G. Zawadzki, (red.), Orientacja i poradnictwo zawodowe, ITE, Radom 1995.
30. Parzęcki R., Plany edukacyjno-zawodowe młodzieży w stadium eksploracji, UMK, Toruń 2004.
31. Paszkowska – Rogacz A., Doradztwo zawodowe w systemach szkolnych krajów Unii Europejskiej, KOWEZiU,  Warszawa 2001.
32. Paszkowska-Rogacz A., Psychologiczne podstawy wyboru zawodu, KOWEZiU, Warszawa 2003.
33. Piorunek M., Projektowanie przyszłości edukacyjno-zawodowej w okresie adolescencji, UAM, Poznań 2004.
34. Podoska-Filipowicz E., Podstawy zawodoznawstwa, orientacji i poradnictwa zawodowego, WSP, Bydgoszcz 1990.
35. Podoska-Filipowicz E., Zarys zawodoznawstwa, orientacji i poradnictwa zawodowego, WSHiT, Częstochowa 2008.
36. Skłodowski H., (red.), Psychologiczna problematyka doradztwa zawodowego, UŁ, Łódź 1999.
37. Sołtysińska G., E. Żywiec-Dąbrowska. Moja przyszła praca. Materiały do pracy z uczniami szkół zawodowych, KOWEZiU, Warszawa 2003.
38. Sołtysińska G., Woroniecka J., Przygotowanie uczniów gimnazjum do wyboru zawodu, KOWEZiU, Warszawa 2003.
39. Szkoła – Zawód – Praca, 1/2010 (półrocznik), UKW, Bydgoszcz, 2010.
40. Szymański M. J., Młodzież wobec wartości, IBE, Warszawa 1998.
41. Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, AB, Bydgoszcz 2005.
42. Wojtasik B., (red.), Podejmowanie decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej, IP UW, ITE Radom, Wrocław 2001.
43. Wojtasik B., A. Kargulowa, (red.), Doradca – profesja, pasja, powołanie?, Materiały ze Światowego Kongresu Poradnictwa Zawodowego  Warszawa 29-31 maja 2002,Warszawa 2003.
44. Wojtasik B., Doradca zawodu Studium teoretyczne z zakresu poradoznawstwa, UW, Wrocław 1993.
45. Wojtasik B., Warsztat doradcy zawodu. Aspekty pedagogiczno-psychologiczne, PWN, Warszawa 1997.
46. Wojtasik B., Wybór doradcy zawodu przez rodziców i nauczycieli, WOW WOM, Wrocław 1993.
47. Wołk Z., Całożyciowe poradnictwo zawodowe, UZ, Zielona Góra 2007.
48. Wołk Z., Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa, ITE Radom 2009.

 

Galeria zdjęć:

« Powrót

Logowanie

» rejestracja » przypomnij hasło
» drukuj
» dodaj do

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje na temat nowości w portalu dodaj swój adres e-mail do naszej bazy.
Doradca Zawodowy