22 listopada 2010

Poradnictwo zawodowe - projekty POKL

Projekt "Azymut kariery edukacyjno-zawodowej" dla 35 krakowskich gimnazjów

Projekt 9.1.2  „Azymut kariery edukacyjno-zawodowej”

Projekt „Azymut kariery edukacyjno-zawodowej” nr:WND-POKL.09.01.02-12-012/09  jest realizowany  w działaniu 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego POKL
Beneficjentem jest Gmina Miejska Kraków, a jednostką realizującą Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Krakowie ul. Siewna 23D
Projekt jest realizowany do 01.08.2009 do 31.12.2011


Opis projektu:


Projekt stanowi realizację programów rozwojowych 35 krakowskich gimnazjów samorządowych (nr 3, 4, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 49, 51, 71, 74, 77, 81).

Cel ogólny projektu:


Podniesienie u uczniów krakowskich gimnazjów samorządowych zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej edukacji oraz zatrudnienia zgodnie z predyspozycjami.


Cele szczegółowe:

 1. Wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności i kompetencje o kluczowym znaczeniu dla podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych.
 2. Zapewnienie uczniom dostępu do zasobów informacyjnych oraz e-learningowych służących zdobywaniu informacji edukacyjno-zawodowej.
 3. Zapewnienie uczniom pomocy doradcy zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej.
 4. Przygotowanie uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym.


Działania projektowe:

 1. Zajęcia grupowe - warsztatowe.
 2. Platforma e-learningowa „e-Azymut”.
 3. Rozmowa indywidualna z doradcą zawodowym i wypracowanie IPDG.
 4. Zajęcia w Gimnazjalnym Klubie Przedsiębiorczości

Rezultaty projektu:


Rezultaty twarde:

 • 35 zrealizowanych programów rozwojowych szkół gimnazjalnych w zakresie przedmiotu projektu;
 • 4550 Indywidualnych Planów Działań Gimnazjalisty, które będą stanowić podstawę trafnych decyzji edukacyjno-zawodowych uczniów;
 • Funkcjonowanie 1 platformy e-learningowej „e-Azymut";
 • Powstanie 35 Gimnazjalnych Klubów Przedsiębiorczości GKP

Rezultaty miękkie:

 • Lepsze poznanie „własnych zasobów" przez uczniów;
 • Wzrost kompetencji w planowaniu dalszej drogi edukacyjno-zawodowej;
 • Poszerzenie wiedzy o zawodach, rynku pracy, rynku kapitałowym, prowadzeniu własnej firmy;
 • Wzrost umiejętności wykorzystania najnowszych technologii informacyjnych w zdobywaniu informacji edukacyjno-zawodowej;
 • Zwiększenie świadomości wyboru szkoły ponadgimnazalnej przez uczniów, opartego na wiedzy oraz swoich predyspozycjach i umiejętnościach.

 

 

Szczegóły na: http://azymut-gimnazja.pl

Galeria zdjęć:

« Powrót

Logowanie

» rejestracja » przypomnij hasło
» drukuj
» dodaj do

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje na temat nowości w portalu dodaj swój adres e-mail do naszej bazy.
Doradca Zawodowy